Nainstalujte si:
       

Překlad district


district = oblast; městská čtvrť (obytná); obvod; okresní; městský obvod; kraj; čtvrť; farní okrsek; volební obvod; rozdělit na okresy; areál; čtvrt; župa; revír; oblastní; obvodní; obytná čtvrt; soudní okres; okrsek; důlní revír; část důlního pole; okruh; rajon
business district = obchodní část; centrum města; jádro města (obchodní);
city district = městský obvod; městská část;
election district = volební obvod; volební okrsek; volební okres;
fire district = protipožární okrsek; soudní okres;

Překlad district z webu:
District cops could be lurking anywhere with a warrant and handcuffs.  Městští policisté se mohou se zatykačem a želízky poflakovat kdekoliv.
You were an assistant district attorney.  Byl jste jeden čas zástupcem okresního prokurátora.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisturbance   disturbances   disuse   ditch   dithionate   divergence   divergent   diversification