Nainstalujte si:
       

Překlad distributor


distributor = distributor; roznašeč; secí stroj; rozdělovač (motor.); rozvaděč; velkoobchodník; rozsévač; rozmetač; rozesílka; rozesilatel; kolportér; rozváděč; rozváděcí zařízení; roztěrací válec; obchodní zástupce; rozdělovač zážehového motoru; rozvodný podnik
breaker-type distributor = rozdělovač s mechanickým přerušovačem; rozdělovač s kontaktovým přerušovačem;
engine-torque distributor = rozdělovač točivého momentu; rozdělovací převodovka;
fuel distributor = distributor paliva; rozdělovač paliva;
district   disturbance   disturbances   disuse   ditch   dithionate   divergence   divergent