Nainstalujte si:
       

Překlad distribution


distribution = distribuce; distribuční (rozvodný); přidělení; rozdání; rozšíření; rozdělení; rozdané karty (karet.); roznesení; rozvoz; roztřídění; rozdělování; prodej; odbyt; rozmetání (sazby); rozložení; rozetření (barvy); rozvodný; dar; rozhození; rozprostření
activity distribution = rozdělení aktivity; distribuce aktivity;
bimodal distribution = bimodální rozložení; bimodální rozdělení; dvouvrcholové rozdělení;
brake-force distribution = rozdělení brzdné síly; regulace brzdné síly; regulace brzdné síly;

Překlad distribution z webu:
It has nationwide distribution.  Prodává se po celé zemi.
It will be brought to me for testing before distribution.  Než ho požijete, přinesete mi ho k prověření.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistribution frame   distribution system   distributor   district   disturbance   disturbances   disuse   ditch