Nainstalujte si:
       

Překlad distribution system


distribution system = rozvodný systém (el.); rozvodná soustava (el.); distribuce (3. p.)
air distribution system = systém rozvodu vzduchu; rozvod vzduchu;
gas distribution system = sí plynovodní; plynovodní sí;
distributor   district   disturbance   disturbances   disuse   ditch   dithionate   divergence