Nainstalujte si:
       

Překlad distributed


distributed = distribuovaný; rozdělený; rozložený (s rozloženými prvky); rozdaný; rozmetaný (sazbu); rozmístěný; roznesený; rozprostřený; rozvezený; rozvrhnutý; rozptýlený; rozložený výpočet; distribuoval; rozptýlená databáze


Překlad distributed z webu:
Distributed processing.  Distrubuuju procesory.
But distributed networks of agents offered an entirely new approach.  Distribuované sítě složené z agentů však poskytly zcela nový přístup.
That swarm's a distributed intelligence.  Je to síť, krucinál.
That was a weakness of distributed intelligence.  To je slabina distribuované inteligence.
To organize it, you'd probably program a distributed net.  Abyste ji zorganizovali, nejspíš naprogramujete distribuovanou síť.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistribution   distribution frame   distribution system   distributor   district