Nainstalujte si:
       

Překlad distress


distress = úzkost; zármutek; neštěstí; bída; nouze; bolest; tíseň (peněžní); zabavení; exekuce; strach; krize (hospodářská); vyčerpání; zabavené zboží; rozrušit (citově); způsobit bolest; obtěžovat; zabavit; mučit (psychicky); potíž; nesnáz; vyčerpanost; dohnat
in distress = v tísni; v krajní nouzi; power of distress = právo zabavení;

Překlad distress z webu:
My son, you distress me very much.  Velice mě zarmucuješ, synu.
The battles themselves didn't distress her;  Boje samotněji nerozrušovaly;
The sights and smells of death didn't much distress him.  Pohled na smrt a její zápach ho nevyvedl z rovnováhy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistributed   distribution   distribution frame   distribution system   distributor