Nainstalujte si:
       

Překlad distortion


distortion = zkroucení; pokřivení; deformace (obrazu); zkomolení; deformování; zprohýbání; pokřivenina; distorze; zkomolenina; zkřivení; pokroucení; překroucení; zkreslení; zborcení; falzifikace; zkreslení obrazu; přetvoření; mrzačení; znetvořenina
amplitude distortion = amplitudové zkreslení; amplitudové skreslení;
barrel distortion = soudkovité zkreslení; soudkové zkreslení;
bias distortion = jednostranné zkreslení; nesouměrné zkreslení;
delay distortion = zkreslení zpožděním;

Překlad distortion z webu:
Have you ever seen such distortion?  Viděla jsi už někdy takovou deformaci?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistrain   distress   distributed   distribution   distribution frame   distribution system   distributor   district