Nainstalujte si:
       

Překlad distinction


distinction = rozdíl; rozlišení; vyznamenání; pocta; odlišnost; rozlišování; přednost; proslulost; skvělá pověst; úroveň (vynikající); distingovanost; výhoda; úspěch; zvláštnost; výtečnost; rozdílový; vznešenost; rozeznávání; rozdíl mezi (7. p.)
dubious distinction = pochybný rozdíl; pochybná proslulost;

Překlad distinction z webu:
The distinction seemed important.  Byl jsem tam na psychiatrickém oddělení.
Or perhaps the distinction was totally meaningless.  Anebo možná byly všechny rozdíly bezvýznamné.
Do you find that distinction important?  Vám připadá ten rozdíl důležitý?
He nodded as if no distinction had been made.  Přikývl, jako by v tom nebyl žádný rozdíl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistortion   distrain   distress   distributed   distribution