Nainstalujte si:
       

Překlad distillery


distillery = lihovar; továrna na destiláty; výroba lihovin; destilovna; lihovarnictví; pálenice (řidč. ob.); lihovarový; palírna; destilační zařízení; kvasinky lihovarské
beet distillery = lihovar řepný; řepný lihovar;

Překlad distillery z webu:
Charred and blazing wreckage rained down around the distillery.  Všude kolem zřícenin palírny pršely trosky.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistinction   distortion   distrain   distress   distributed