Nainstalujte si:
       

Překlad distillation


distillation = destilace; destilační; destilování; destilát; vydestilování; zdestilování; překapávání; rozmezí bodu varu
batch distillation = diskontinuální destilace; přetržitá destilace;
column distillation = kolonová destilace; frakční destilace přes kolonu;
destructive distillation = suchá destilace; rozkladná destilace; přetržená destilace; přerušovaná destilace;
distillery   distinction   distortion   distrain   distress   distributed   distribution   distribution frame