Nainstalujte si:
       

Překlad distance


distance = vzdálenost; distancovat (4. p.); mezera; rozestup; dálka; odstup; distance; kus cesty; rezervovanost; chlad; interval (hud.); dálkový; úsek; plocha; rozloha; trať; odměřenost; časová vzdálenost; doba; oddálit; předběhnout; předhonit; izolovanost; dráha
accelerate-stop distance = délka přerušeného vzletu; délka přerušeného startu (letadla);
arcing distance = přeskoková vzdálenost; délka oblouku;
braking distance = brzdná dráha; brzdná délka;
centre distance = vzdálenost mezi osami; povrchová cesta;

Překlad distance z webu:
Distance had eroded them.  Vzdálenost zmenšila i je.
Still distance .  Stále daleko...
In the distance a horse whinnied.  V dálce zařehtal kůň.
He closed the distance more slowly now.  Ještě trochu zmenšil vzdálenost.
I paced off the distance carefully.  Odkrokoval jsem pečlivě vzdálenost.
We'll fall in a good distance behind you.  Půjdeme hezkej kus za váma.
Sometimes there was singing in the distance too.  Někdy i jakýsi vzdálený zpěv.
There was a telegraphoffice at a short distance from the hotel.  Nedaleko hotelu jsme narazili na poštovní úřad.
There was a herd of hypsilophodons a short distance away;  Nedaleko od nich se páslo stádo hypsilophodontů.
But soon they saw it far away in the distance again.  Ale brzy ji znovu uviděli daleko v dálce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordistant   distillate   distillation   distillery   distinction   distortion   distrain   distress