Nainstalujte si:
       

Překlad disservice


disservice = ublížení; poškození; špatná služba; medvědí služba; ublížení (3. p.)
do disservice = dělat službu; prokázat špatnou službu;
dissipation   distance   distant   distillate   distillation   distillery   distinction   distortion