Nainstalujte si:
       

Překlad dissertation


dissertation = rozprava; pojednání (učené); diplomová práce; disertační; dizertace; špatně sloužit
academic dissertation = dizertace; doktorská práce;
disservice   dissipation   distance   distant   distillate   distillation   distillery   distinction