Nainstalujte si:
       

Překlad disrepair


disrepair = rozpad; havarijní stav; chátrání; špatná pověst
fall into disrepair = chátrat;

Překlad disrepair z webu:
The disrepair was even here.  Dokonce i tady byla cesta ve špatném stavu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordissection   dissertation   disservice   dissipation   distance   distant   distillate   distillation