Nainstalujte si:
       

Překlad dispute


dispute = spor; diskuse; diskutovat; hádka; rozepře; debatovat; debata; přít se; odporovat; hádat se; pochybovat; popírat; upírat (komu co); snažit se zmařit; namítat; oponovat; zápasit o (4. p.); projednat; mít námitky; stavět se proti; usilovat; prodiskutovat
beyond dispute = nesporný; nesporně; nade všechnu pochybnost; mimo diskusi; mimo diskusi;
in dispute = sporný; ve sporu;
legal dispute = právní spor; soudní spor;
minor dispute = malý spor; menší nezávažný spor;
past dispute = nesporný; nesporně;

Překlad dispute z webu:
Do you dispute me?  Máš proti mně námitky?
This leads to dispute and disruption, discord and disharmony.  To vede k hádkám a roztržkám, neklidu a nesouladu.
No one was inclined to dispute him.  Nikoho ani nenapadlo, aby něco proti tomu namítl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisrepair   dissection   dissertation   disservice   dissipation   distance   distant   distillate