Nainstalujte si:
       

Překlad disposition


disposition = rozestavení (nábytku ap.); uspořádání; stav (též zdraví); povaha; letora; dispozice; sklon; snaha; náchylnost; smýšlení; nálada; rozmar; temperament; dispoziční právo s; dar; prodej; rozestavění; rozmístění; dispoziční právo; předání; konečné vyřízení
ambulatory disposition = odvolatelné ustanovení; změnitelné ustanovení;
final disposition = konečné vyřízení; závěrečné ustanovení;

Překlad disposition z webu:
I will see to the disposition of necessities with the ship.  Dohlédnu na nezbytné dispozice na lodi.
There it will be determined what disposition is to be made of you.  Tam bude rozhodnuto, jak s vámi bude naloženo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispute   disrepair   dissection   dissertation   disservice   dissipation   distance   distant