Nainstalujte si:
       

Překlad disposed


disposed = zlikvidoval; uspořádal; nakloněný (příznivě); příznivě nakloněný; odstranil; připravený; zbavil se (2. p.); ochotný; hotový; mající sklon; mající dispozici; ochoten; příznivě nakloněn; nakloněný k
well disposed = naladěný dobře; dobře naladěn; nakloněný;

Překlad disposed z webu:
We've disposed of five, but never fired one.  Pět jsme jich oddělali, ale nikdy žádnýho nevyhodili.
Now it had to be located, and somehow disposed of.  Nyní bylo třeba ho kus po kusu lokalizovat a nějak odstranit.
Everything that they'd used at the quarry would be disposed of.  Všechno, co používali v lomu, musí být zlikvidováno.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisposition   dispute   disrepair   dissection   dissertation   disservice   dissipation   distance