Nainstalujte si:
       

Překlad display


display = displej (zobrazovač); zobrazit (4. p.); zobrazovat; ukázka; displejový; zobrazení (2. p.); ukazovat; předvedení; zobrazovací zařízení; vystavení (k prohlídce); přehlídka; výstavka; okázalý projev; okázalost; podívaná (nádherná); pastva pro oči; výstava
analog display = analogový ukazatel; analogový displej;
character display = znaková zobrazovací jednotka; znakový displej;
data display = zobrazení dat; datový displej;
digital display = digitální displej; číslicový displej; pohybový obraz;

Překlad display z webu:
The display was completely static.  Tento obraz byl naprosto statický.
The information flashed on the display screen;  Informace bleskla na planšetě;
What it had not done was display the least sign of intelligence.  Pak taky zhltl pár kousků syrového masa.
Here was he warmly greeted and with much display of surprise;  Byl tu vřele vítán s okázale předváděným překvapením;
Try this, sir, whispered the female docent at the display case.  Zkuste tohle, zašeptala vedle stojící docentka.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisplay unit   displays   disposal   disposed   disposition   dispute   disrepair   dissection