Nainstalujte si:
       

Překlad displacement


displacement = posunutí; vysídlení; přestavení; výtlak (čerpadla, lodi); ponorový prostor; odstranění; vytlačení; přeložení; propuštění; náhrada; odsun; nahrazení; substituce; vymknutí; sesazení; přesun; posun; dislokace; objem; posuv; zlom; přesazení; vytěsnění
current displacement = skinefekt; povrchový jev;
horizontal displacement = vodorovné posunutí; horizontální posun;
particle displacement = výchylka částice; akustická výchylka;
phase displacement = fázový posuv; fázové posunutí (pro transformátor);

Překlad displacement z webu:
High ligature marks, cervical displacement, definite hanging.  Ráda bych, kdybyste mi tohle mohl nějak blíž vysvětlit.
The computer says it's magma displacement.  Počítač říká, že je to posun magmatu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisplay   display unit   displays   disposal   disposed   disposition   dispute   disrepair