Nainstalujte si:
       

Překlad dispersion


dispersion = rozptyl; rozptylování; rozehnání; šíření; rozšiřování (znalostí, práv., ap.); rozptýlení; disperze; disperse; rozsev; jemně rozdělit; rozklad; rozprášení; diaspora; rozbíhání; rozptylový; distribuce; rozptýlenost; dispergovat; rozptýlit; rozptýlení dat
acoustic dispersion = disperze zvuku; disperze zvuků;
atomic dispersion = atomová disperze; atomová disperse;
fuel-spray dispersion = rozprášení paprsku paliva; disperze paprsku paliva;
title dispersion = názvová disperze; titulový rozptyl;
displacement   display   display unit   displays   disposal   disposed   disposition   dispute