Nainstalujte si:
       

Překlad dispensing


dispensing = dávkování; rozdělávající; příprava a výdej léků; rozdělující; dispenzace; lékárník
dispersed   dispersion   displacement   display   display unit   displays   disposal   disposed