Nainstalujte si:
       

Překlad dispatcher


dispatcher = výpravčí; popoháněč; rozvrhující program; rozvrhovač; odesilatel; plánovač (program); zasilatel; odesílatel zásilky; koordinátor; rozesílatel; rozesilatel; rozvrhovač programu; vysazovač parašutistů; zásilky (pl.)
train dispatcher = výpravčí vlaků; výpravčí vlaku; výpravčí;

Překlad dispatcher z webu:
The dispatcher was an honest man.  Byl to pravdomluvný člověk.
Standing by, the dispatcher acknowledged.  Zůstávám na příjmu, potvrdil jeho slova dispečer v centrále.
Then contact the taxi company dispatcher with descriptions.  Pak se spojte s dispečerem té taxislužby a dejte mu popis uprchlíků.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement   display   display unit   displays