Nainstalujte si:
       

Překlad dispatch


dispatch = odeslání; odeslat; odesílací; telegram; vyslání; urychlení; poslat; vypravení; odbavení; poselství; depeše; vyřízení; usmrcení; spěch; odpravení (zabití); přesnost; vypravit; odbavit (záležitost); odpravit (na onen svět); zabít; vyřídit rychle; spořádat
note dispatch = průvodka; dodací list; advice of dispatch = oznámení o přepravě;
stop the dispatch = zadržet expedici;

Překlad dispatch z webu:
The dispatch is verbal.  Ta zpráva hude ústní.
He must dispatch this ragged creature immediately.  Musí toho nanicovatého tvora okamžitě sprovodit ze světa.
I'll send you a dispatch tomorrow.  Zítra ti pošlu zprávu.
You should be the one to dispatch him.  Měl bys to být ty, kdo ho sprovodí ze světa.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispatcher   dispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement   display   display unit