Nainstalujte si:
       

Překlad disparagingly


disparagingly = pohrdavě; přezíravě; neslučitelný


Překlad disparagingly z webu:
He laughed disparagingly.  Pohrdavě se zasmál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordispatch   dispatcher   dispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement   display