Nainstalujte si:
       

Překlad disparaging


disparaging = přezíravý; pohrdavý; opovržlivý; podcenivý; bagatelizující; hanící; zlehčení; hanlivý; pohrdavě


Překlad disparaging z webu:
He laughed disparagingly.  Pohrdavě se zasmál.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisparagingly   dispatch   dispatcher   dispenser   dispensing   dispersed   dispersion   displacement