Nainstalujte si:
       

Překlad diskette


diskette = disketa; pružný disk; disketový; miskovitý
archive diskette = archivní disketa; záložní disketa;
installation diskette = systémová disketa; instalační disketa;
dislocation   dismissal   disobedience   disorder   disparaging   disparagingly   dispatch   dispatcher