Nainstalujte si:
       

Překlad disjunction


disjunction = odloučení; rozpojení; oddělení; vypojení; rozluka; logický součet; rozdělení; operace; rozštěpení; přerušení; rozloučení; součtové hradlo
logic disjunction = logická disjunkce; logický součet;
logical disjunction = disjunkce; logický součet;
disk brake   disk drive   diskette   dislocation   dismissal   disobedience   disorder   disparaging