Nainstalujte si:
       

Překlad disinfection


disinfection = dezinfekce; dezinfekční; odstranění počítačových virů; dezinfektor
water disinfection = dezinfekce vody; zdravotní zabezpečení vody;
disjunction   disk brake   disk drive   diskette   dislocation   dismissal   disobedience   disorder