Nainstalujte si:
       

Překlad dishonour


dishonour = hanba; ostuda; potupa; nečest; zostuzení; zneuctění; zneuctít; znásilnit; potupit; připravit o čest (ženu); nezaplacení; nepřijetí; nezaplatit; nemilost; zostudit; nedodržet; odmítnout; nepřijmout; neproplatit; hanobit (co); zhanobit; zbavit cti; urážka
notice of dishonour = šekový protest;

Překlad dishonour z webu:
Whose is the dishonour?  Tak kdo je tady zneuctěný?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisinfection   disjunction   disk brake   disk drive   diskette   dislocation   dismissal   disobedience