Nainstalujte si:
       

Překlad disgusting


disgusting = odporný; nechutný; protivný; hnusný; ohavný; hnusící se (komu); sprostý
be disgusting = být odporný; být nechutný; být hnusný;

Překlad disgusting z webu:
Disgusting heya?  Nechutné, co?
With a disgusting lack of scars.  S odporným nedostatkem jizev.
It was rather disgusting and hard to avoid locking at.  Bylo to dosti nechutné a člověka chtě nechtě přitahovala.
They consider us too disgusting to exist side by side with them.  Podle nich jsme prostě tak nechutní, že nemůžeme žít po jejich boku.
I saw some of those disgusting things you did.  Viděla jsem některé z těch odporných věcí, které jste udělal.
I've never seen a child as disgusting and dirty as you.  Ještě nikdy jsem neviděla tak odporné a špinavé dítě jako jsi ty.
It was difficult to leave her in that dire, disgusting place.  Bylo těžké ji nechat v tomhle smutném, odporném místě.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordishes   dishonour   disinfection   disjunction   disk brake   disk drive   diskette   dislocation