Nainstalujte si:
       

Překlad disgrace


disgrace = hanba; ostuda; potupa; nemilost; potupit; zneuctít; zostudit; způsobit hanbu (3. p.); zbavit přízně; nepřízeň; dělat hanbu; hanobit (co); skandál; stud; zhanobit; pohana; přivést do hanby; hanebnost; zneuctění; blamáž; zneuctěný
in disgrace = v nemilosti; v hanbě;

Překlad disgrace z webu:
The disgrace of his failed missions was far behind him.  Hanba, že jeho akce ztroskotaly, byla teď daleko za ním.
They're a disgrace to their uniforms.  Dělají hanbu své uniformě.
But there is no disgrace upon her.  Ale není poznamenána žádným zneuctěním.
Drunk and falling down and a disgrace to the officer corps.  Opíjet se, padat a hanobit jméno důstojnického sboru.
I will not be sent back in disgrace on a human ship.  Nechci být vyslán zpět v hanbě na palubě lidské lodi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisgusting   dishes   dishonour   disinfection   disjunction   disk brake   disk drive   diskette