Nainstalujte si:
       

Překlad discussion


discussion = diskuze; jednání; rokování; diskuse; debata; rozhovor; pochutnávání si; pohovor; pochutnání si; seminář; rozprava; výměna; projednávání; projednání; diskuzní; domlouvání; beseda; diskuse o
brief discussion = krátká diskuse; stručná diskuse;
close discussion = skončit rozpravu; ukončit rozpravu; skončit diskusi;
initiate discussion = dát podnět; zahájit diskusi;
open discussion = veřejná diskuse; otevřená diskuse; zahájit diskusi;

Překlad discussion z webu:
Without any discussion with me.  Aniž jsi to se mnou probral.
This is a discussion for later, he said.  To probereme později, řekl.
Whenever we have a discussion you want the bathroom!  Vždycky, když o něčem mluvíme, chceš jít do koupelny!
Cooper tells me you've skipped several discussion periods.  Cooper mi tvrdí, že jste už odřekl několik hodin.
This was not the moment for another long discussion about his options.  Nebyla vhodná chvíle pro dlouhé diskuse o jiných možnostech.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisease   disengagement   disfigurement   disgrace   disgusting   dishes   dishonour   disinfection