Nainstalujte si:
       

Překlad discrimination


discrimination = diskriminace; rozdílné zacházení; dělání rozdílu; rozlišování; rozlišovací schopnost; bystrý úsudek; nerovnoprávnost; selektivita; rozlišení; rozlisování; pronásledování; rozhodovací; rozpoznávání; rozeznávání; znevýhodňování; činění rozdílu
age discrimination = věková diskriminace; diskriminace podle věku;
target discrimination = rozlišení cílové značky; rozlišování cílů;
discussion   disease   disengagement   disfigurement   disgrace   disgusting   dishes   dishonour