Nainstalujte si:
       

Překlad discrepancy


discrepancy = rozpor; nesouhlas; nesrovnalost; neshoda; nesoulad; odchylka; nepravidelný chod; rozporný; nepoměr; nepoměrnost; divergence; diskrepance; neshoda mezi (7. p.)
statistical discrepancy = statistická nesrovnalost; statistická chyba; statistická nepřesnost;

Překlad discrepancy z webu:
This discrepancy was covered by the man's kneelength boots.  Tuto nesrovnalost zakryly mužovy po kolena vysoké boty.
There was some discrepancy here.  Něco tu ale nehrálo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiscretion   discrimination   discussion   disease   disengagement   disfigurement   disgrace   disgusting