Nainstalujte si:
       

Překlad discourse


discourse = řeč; projev; rozmluva (poněkud zast.); rozprava; pojednání (psané); přednášet (bás.); projevový; pojednávat (též písemně); rozmlouvat; vyjadřovat své názory; přednáška; kázání; stať; promluva; kázat; rozhovor; vypravovat; proslov; hovořit; přednášení
public discourse = veřejná diskuse; veřejná rozprava; universe of discourse = celková oblast úvah;
discovered   discrepancy   discretion   discrimination   discussion   disease   disengagement   disfigurement