Nainstalujte si:
       

Překlad discount


discount = sleva (2. p.); zlevnění (2. p.); zlevnit; diskontní; snížit (též diskont); srazit; srážka (pokladní); odpočítat; odečíst; skonto; rabat; eskont; diskontovat; eskontovat; prodávat se slevou (zboží); nabízet se slevou (zboží); nebrat v úvahu (přen.)
additional discount = zvláštní sleva; mimořádná sleva; dodatečná sleva;
bank discount = bankovní eskont; bankovní diskont;
cash discount = sleva při hotovém placení; pokladní srážka; cenová srážka; skonto; sleva pří placení v hotovosti; sleva; rabat;

Překlad discount z webu:
Then she may discount it.  Takže je třeba nebude brát v úvahu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiscourse   discovered   discrepancy   discretion   discrimination   discussion   disease   disengagement