Nainstalujte si:
       

Překlad discontent


discontent = nespokojenost; nespokojenec; nespokojený; vyvolat nespokojenost; rozladit; přerušení
general discontent = obecná nespokojenost; všeobecná nespokojenost;

Překlad discontent z webu:
He pushed away his discontent.  Potlačil rozladěnost.
There should be a science of discontent.  Měla by existovat věda o nespokojenosti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordiscount   discourse   discovered   discrepancy   discretion   discrimination   discussion   disease