Nainstalujte si:
       

Překlad disclaimer


disclaimer = zřeknutí se práv; zřeknutí se (práva); popření; odvolání; vzdání se (nároku); dementi; odmítnutí; zapírač; zřeknutí se práva; vzdání se nároku; popření právního nároku; popírající
legal disclaimer = právní informace; právní doložka;
disconnecting   disconnection   disconnector   discontent   discount   discourse   discovered   discrepancy