Nainstalujte si:
       

Překlad discipline


discipline = disciplína; ukáznit; vycvičit (4. p., svaly ap.); ukázněnost; cvičit; výcvik; prostředek výchovy; cvičení; potrestání (náb.); pokání; metla; bič; vést ke kázni; potrestat (disciplinárně); mrskat (náb.); sebekázeň; cvik; zavést kázeň; disciplinovat; řád
academic discipline = akademická disciplína; obor studia; obor vysokoškolského studia;
cast-iron discipline = železná kázeň (přen.); železná vůle (přen.);
harsh discipline = tvrdá disciplína; drsná disciplína; tvrdá disciplina; železná disciplina;

Překlad discipline z webu:
Discipline must be maintained?  Přísnost musí být?
Without discipline any ship was lost.  Bez dis­ciplíny byla jakákoli loď ztracena.
That's what discipline at sea is all about.  To je disciplína na moři.
Patience is a form of discipline and requires practice.  Trpělivost je druh kázně a musí se cvičit.
Followed by a yipe of pain as discipline was enforced yet again.  Další vyjeknutí prozradilo další utužení disciplíny.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisclaimer   disconnecting   disconnection   disconnector   discontent   discount   discourse   discovered