Nainstalujte si:
       

Překlad discharge


discharge = propuštění (z místa, vězení, vojenské služby); vyprázdnění; vykládka; vytékání; vyložení (nákladu); složení (nákladu); vyložené zboží; vyložit (náklad); vylodit; osvobození (z obžaloby); zproštění (obžaloby); vykonání (povinnosti); splnění (závazku)
abrupt discharge = okamžitý výboj; chvilkový výboj;
air discharge = vypouštění vzduchu; výstup vzduchu;
arc discharge = obloukový výboj; oblouk;
brush discharge = korona; korónový výboj; doutnavý výboj;
constructive discharge = vynucený obchod;

Překlad discharge z webu:
Her laughter seemed to discharge something in the atmosphere.  Její smích jako by uvolnil cosi v atmosféře.
In short, there was a vast discharge of magic going on around him.  Krátce řečeno, všude kolem nich se vybíjelo nesmírné množství magie.
They had come, drawn as always by a discharge of magic.  Objevují se pokaždé, když dojde k většímu výboji magie.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordischarge lamp   discipline   disclaimer   disconnecting   disconnection   disconnector   discontent   discount