Nainstalujte si:
       

Překlad disbursement


disbursement = vydání; vyplacení; výloha; výplata; výdaj; vyplacená částka; velká částka; zaplacení; náklady; výlohy (finanční)
cash disbursement = peněžní výdaj; výplata v hotovosti;
discharge   discharge lamp   discipline   disclaimer   disconnecting   disconnection   disconnector   discontent