Nainstalujte si:
       

Překlad disaster


disaster = pohroma; katastrofa; neštěstí; kalamita; havárie; kalamitní; havarijní; tragédie; finanční krach; přírodní pohroma; oblast, ve které byl vyhlášen stav ohrožení
ecological disaster = ekologická havárie; ekologická katastrofa;
flood disaster = povodňová kalamita; povodňová pohroma;
natural disaster = živelná pohroma; přírodní kalamita; přírodní pohroma; živelní pohroma;

Překlad disaster z webu:
Disaster man!  Sběratel katastrof!
Tonight's disaster was symptomatic of that.  Pohroma dnešního večera byla pro to příznačná.
This whole disaster couldn't happen at a worse time!  Táhle pohroma nemohla přijít v horší dobu!
I've got the disaster declaration ready.  Mám připravené prohlášení o národní katastrofě.
There had been no disaster here;  Ale tady přece k žádnému neštěstí nedošlo;
Now tell me what should happen if disaster strikes?  Ale řekněte mi, co bude, když katastrofu připustíme.
Do you think it would be such a disaster if they did meet?  Myslíte si, že to bude opravdu taková katastrofa, až se potkají?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisbursement   discharge   discharge lamp   discipline   disclaimer   disconnecting   disconnection   disconnector