Nainstalujte si:
       

Překlad disappointment


disappointment = zklamání (2. p.); neuspokojenost; podcenit
bitter disappointment = hořké zklamání; trpké zklamání;

Překlad disappointment z webu:
Disappointment and frustrated rage.  Zklamání, frustrace, zlost.
His disappointment began to engulf him.  Začalo se ho zmocňovat zklamání.
His voice showed real disappointment at that.  V jeho hlase se projevovalo skutečné zklamání.
I didn't know whether to feel disappointment or relief.  Nevěděl jsem, jestli mám cítit zklamání nebo úlevu.
Indeed, in some measure it was a disappointment to her.  Do jisté míry jím vlastně byla rozčarována.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisarmament   disaster   disbursement   discharge   discharge lamp   discipline   disclaimer   disconnecting