Nainstalujte si:
       

Překlad disappointed


disappointed = zklamaný; zklamal (4. p.); zklamání (2. p.)
be disappointed = být zklamaný; zklamat se; být zklamán;

Překlad disappointed z webu:
You have disappointed me.  Zklamalas mě.
Then she had disappointed him.  A ona ho zklamala.
She felt a little disappointed that he had not joined the group.  Byla trochu zklamána, že se syn nepřipojil k jejich skupince.
I'm going to be damn disappointed if you did.  Budu děsně zklamaná, jestli jo.
He was not sure whether he was disappointed or relieved.  Nebyl si jist, jestli je zklamaný, anebo jestli se mu ulevilo.
JeanClaude didn't say anything, but he was clearly disappointed by it.  JeanPaul nemluvil, ale byl jasně zklamán.
I awaited his next question with impatience, but it disappointed me.  Netrpělivě jsem čekal na jeho další otázku, ale zklamal mne.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisappointment   disarmament   disaster   disbursement   discharge   discharge lamp   discipline   disclaimer