Nainstalujte si:
       

Překlad disappearance


disappearance = zmizení; mizení; zmenšování zásob (ekon.); úbytek zásob; zmenšování; úbytek; zánik; z mizení; zapadnutí; nezvěstnost; zmizel
mysterious disappearance = tajemné zmizení; záhadné zmizení (osoby);

Překlad disappearance z webu:
The disappearance went unreported.  Její zmizení nikdo neohlásil.
Now they have got the mysterious disappearance of an artist.  A teď záhadné zmizení umělce.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisappointed   disappointment   disarmament   disaster   disbursement   discharge   discharge lamp   discipline