Nainstalujte si:
       

Překlad disablement


disablement = invalidita; postižení; zneschopnění; pracovní neschopnost; neschopnost; slabost; nezpůsobilost; zmrzačení; blokovací
long-continuing disablement = dlouhodobá neschopnost pracovat; dlouhodobá pracovní neschopnost;
disappearance   disappointed   disappointment   disarmament   disaster   disbursement   discharge   discharge lamp