Nainstalujte si:
       

Překlad disability


disability = nezpůsobilost; handicap; slabost; invalidita; nevýhoda; neschopnost; diskvalifikace; právní nezpůsobilost; slabá stránka; pracovní neschopnost; invalitida; invalidní; hendikep; neschopnost provozu; nemocenské dávky
civil disability = omezení občanskoprávní způsobilosti; nezpůsobilost k právním úkonům;
partial disability = částečná invalidita; částečná nezpůsobilost;
permanent disability = trvalá invalidita; trvalá nezpůsobilost; dočasná pracovní invalidita;

Překlad disability z webu:
And passed on this disability as a strength to the future generations.  A tento handicap předávali jako svou přednost dalším generacím.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisabled   disablement   disappearance   disappointed   disappointment   disarmament   disaster   disbursement