Nainstalujte si:
       

Překlad dirty


dirty = špinavý; špinavě; zašpinit; zamazaný; sprostý; oplzlý; pornografický; ušpiněný; chraplavý (zpěv, hra); obscénní; fetující; užívající drogy; nízký; nečestný; bouřlivý; mírně falešný; zlý; nenávistný; špinit; ušpinit; pošpinit; chytat špínu; moc; hrozně
get dirty = zamazat se; zašpinit se; umazat se;
make dirty = zamazat; zašpinit; ušpinit;

Překlad dirty z webu:
Dirty little bugger.  Hnusná potvůrka.
That dirty old goat is trying to get me killed.  Ten starý špinavec se mě snaží nechat oddělat.
A very dirty fighter.  A umí se prát.
His coat was dirty and frayed.  Kabát měl špinavý a odřený.
Son of a whoring dirty fighter.  Hajzlovský podrazák.
Aahz favored me with a dirty look.  Aahz mě odměnil plamenným pohledem.
Yes, we have a bunch of dirty files.  Ano, máme hroma­du špinavých svazků.
The air stank of burnt wood and dirty steam.  Vzduch páchl ohořelým dřevem a špinavou parou.
She lifted her hands and looked at her dirty fingers.  Zvedla ruce a podívala se na špinavé prsty.
Ricky wiped the tears from his cheek with his dirty fingers.  Ricky si špinavými prsty setřel slzy z tváří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordisability   disabled   disablement   disappearance   disappointed   disappointment   disarmament   disaster