Nainstalujte si:
       

Překlad directory


directory = adresář; vodítko; rukověť; příručka; orientační tabule; soupis; adresář disku; ukazatel; ředitelství; seznam ulic; telefonní seznam; soupis předpisů; ukazovatel; seznam; katalog; telefonní adresář; směrodatný; imperfektní; obsah; ukazující směr; řídící
create directory = vytvoření adresáře; založit adresář;
current directory = aktuální adresář; pracovní adresář;
data directory = adresář dat; datový adresář;
default directory = implicitní adresář; aktuální adresář; adresář souborů;

Překlad directory z webu:
All the code revisions are in the directory slash code.  Všechny změny kódu jsou v adresáři /CODE.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatordirty   disability   disabled   disablement   disappearance   disappointed   disappointment   disarmament