Nainstalujte si:
       

Překlad directorship


directorship = ředitelování; ředitelství; členství ve správní; ředitelské místo; funkce ředitele; představenstvo; intendance; adresář
company directorship = funkce ředitele společnosti; místo ve správní radě společnosti;
directory   dirty   disability   disabled   disablement   disappearance   disappointed   disappointment